Jestli cestujete vlakem mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem, tak zbystřete. Správa železnic připravuje velkou modernizaci této trati, a to včetně elektrizace. Součástí investiční akce za zhruba 15 miliard korun je také prodloužení trakčního vedení až do Skutče na trati Žďárec u Skutče – Svitavy, zbývající úsek do Svitav pak projde revitalizací.

Informace vyplývají ze schválené studie proveditelnosti, která byla schválena na Ministerstvu dopravy. Jejím cílem bylo zjistit různé varianty, jak zrychlit a zkvalitnit železniční spojení mezi Pardubickým krajem a Vysočinou. Součástí studie bylo také posouzení “ostřešanské spojky”.. Tu  ale kvůli odporu obcí kolem rychlejší trasy úředníci nakonec zamítli. Mezi posuzovanými variantami byly i verze s bateriovými nebo vodíkovými jednotkami.

V této souvislosti považujeme za důležité zmínit, že část této trati se již letos objevila na seznamu projektů na takzvanou prostou elektrizaci. Pardubický poslanec Martin Kolovratník o tom hovořil s výkonným ředitelem Sdružení nákladních železničních dopravců ŽESNAD.cz Oldřichem Sládkem, který zdůrazňuje důležitost elektrizace úseku Havlíčkův Brod – Ždírec nad Doubravou i kvůli pile ve Ždírci nad Doubravou.

Mezi nepříjemnější změny, které má modernizace přinést, patří zkrácení cestovní doby mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem. Ta v současnosti zabere téměř dvě hodiny, konkrétně 113 minut. Po dokončení modernizace se ale cesta mezi oběma městy zkrátí o necelou půlhodinu na 85 minut. Zrychlení dosáhneme jednak narovnáním některých úseků formou přeložek a jednak tím, že v úseku Chrast – Pardubice by mohlo dojít ke zvýšení rychlosti až na 160 km/h.

V rámci modernizace by mělo dojít také ke vzniku nové zastávky Chrudim sídliště, která bude v blízkosti autobusové zastávky MHD sídliště U Stadionu. Dobrou zprávou je skutečnost, že Správa železnic plánuje elektrizovat i část tratě do Skutče. Pokud skutečně dojde k její elektrifikaci, pak by se významná část místních obyvatel nemusela spoléhat na autobus ve Žďárci u Skutče. Nezřídka se totiž stává, že v důsledku zpoždění vlaku cestujícím ujede následně i autobus.

Pardubický poslanec Martin Kolovratník, který je současně i členem Správní rady Správy železnic v této věci zmiňuje úvahy Správy železnic i o možné elektrizaci i v Chrasti. „Existuje několik různých možností, jak by se elektrifikace mohla ubírat obdobně jako zvýšení rychlosti. To si ovšem vyžaduje stavební úpravy a dokonce i změnu trasy. Ve směru od Pardubic by vlaky mohly jezdit rychlostí až 160 km/h. Opačným směrem by to ale s ohledem na terén bylo pomalejší.