Železnice Pardubice je skvělou příležitostí pro studenty i absolventy DFJP

Letošní ročník „Železnice Pardubice 2023“ přináší zajímavou novinku v podobě spolupráce s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice, která letos slaví 30. výročí od svého založení. Odborné setkání má vynikající jméno a zakladatel akce, poslanec Martin Kolovratník, je jedním z těch, kteří právě před třiceti lety nastupovali na dopravní studium v Pardubicích.

Spojení železnice a stavitele Jana Pernera je v Pardubicích vidět na každém kroku. Dopravní fakulta začala vzdělávat odborníky již v roce 1993, kdy navázala na vynikají tradici předchozí dopravní školy v Žilině. Po rozdělení republiky zamířila většina pedagogů a studentů právě do Pardubic. Univerzita za dobu své existence vychovala stovky dopravních odborníků, kteří rozvíjejí a modernizují českou železnici z řady různých pozic – v technických oborech, při řízení provozu, ve firmách budujících dopravní kolejové prostředky nebo v například managementu.

Z tohoto pohledu je navázání spolupráce mezi Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice a odborným setkáním „Železnice Pardubice 2023“ logickým krokem. Nejedná se ale přitom pouze o symbolické propojení, ale o úzkou spolupráci, ze které mohou těžit všichni. Odborné setkání proběhne přímo na akademické půdě univerzitní Auly A1 na Stavařově. Mezi vystupujícími hosty bude mimo jiné i sám děkan fakulty Libor Švadlenka. Do řad posluchačů zavítají desítky studentů napříč všemi studijními obory. Dojde tak k propojení praxe a teorie a k výměně osobních poznatků.

Velmi zásadním přínosem bude přímé setkání studentů s managementem Správy železnic, konkrétně s ředitelem Stavební správy VRT Jakubem Bazgierem. „Železnici Pardubice vnímám jako ohromnou příležitost. Mým cílem není jen stručná prezentace projektu VRT, ale také oslovit budoucí absolventy. Do vysokorychlostního týmu naší stavební správy totiž aktuálně hledáme desítky odborníků, jako jsou projektanti, přípraváři nebo specialisté na veřejnou dopravu. Osobně se zde proto chystám oslovit studenty – potencionální zájemce, aby zvážili práci pro Správu železnic.“

Kdo sleduje dění na české železnici, ví, že Správa železnic intenzivně pracuje na přípravách vysokorychlostních tratí v České republice. Výstavba pilotních úseků by mohla začít již za dva roky, tedy v roce 2025. Železnice Pardubice 2023 je z tohoto pohledu skvělou příležitostí pro studenty a také pro absolventy pardubické Dopravní fakulty Jana Pernera. Ti zde mohou navázat osobní kontakt přímo s vedením českého správce železniční infrastruktury a využít je k rychlému nástupu do praxe.

Více informací o Železnici Pardubice, včetně programu naleznete na oficiálních webových stránkách ZDE. Na základě předchozí registrace je účast pro zájemce zcela zdarma. Odborné setkání lze také sledovat živě prostřednictvím přenosu na webových stránkách.

Adresa

Aula Arnošta z Pardubic, Univerzity Pardubice Studentská 519 530 09 Pardubice

O eventu

2023 Creative Dreamers Production s.r.o.